t Tussenstation

't TussenstationOp reis met je eigen rugzak

We zijn allemaal op reis, ieder met zijn eigen unieke rugzak. De eindbestemming is nog onbekend. De ene keer gaat de reis voorspoedig, de andere keer heb je te maken met een vertraging of een overstap. Wanneer het leren moeizaam gaat en je daarbij wat hulp kunt gebruiken, kun je uitstappen bij ’t Tussenstation. Om zo samen je moeilijkheden te onderzoeken en aan te pakken.

Marleen van Houwelingen is gediplomeerd Remedial Teacher met een praktijk aan huis en leerkracht in het speciaal onderwijs op de Bleyburgh te Sliedrecht

Marleen van Houwelingen
Marleen van Houwelingen

lees meer

Remedial teaching

Remedial Teaching betekent "herstellend lesgeven". Het op een deskundige manier geven van specialistische hulp en begeleiding wanneer er problemen zijn met lezen, rekenen, spelling en de manier van leren (werkhouding- en concentratieproblemen). Sommige leerproblemen zijn tijdelijk, waardoor achterstand kan ontstaan, die samen met een remedial teacher weer kan worden ingehaald. Andere leerproblemen zijn blijvend, maar kunnen met het aanleren van bepaalde vaardigheden toch verbeterd worden.

Tijdens de begeleiding wordt er gezocht naar de begeleidingsmogelijkheden die bij de leerstijl van uw kind passen. Er wordt gebruik gemaakt van de sterke kanten van uw kind en er wordt naar een manier gezocht om zijn of haar leerprobleem of gedragsprobleem aan te pakken. De begeleiding is echt ‘maatwerk’.

Vaak hebben kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen negatieve gevoelens over hun eigen kunnen. Het is belangrijk om kinderen te laten ervaren dat ze meer kunnen dan ze zelf denken, zodat ze weer plezier krijgen in het leren. Ieder kind is uniek en ieder kind leert op zijn of haar manier. Dit geldt ook voor de mogelijkheden om te kunnen leren.

 

Voor wie?

Basisonderwijs en het Speciaal onderwijs bij:

 • Rekenen
 • Spelling
 • Technisch lezen
 • Begrijpend lezen
 • Werkhoudingsproblemen
 • Concentratieproblemen

Counseling

Een counselor is een Engels woord voor begeleider op sociaal-emotioneel gebied. Op scholen noemen ze dit leerlingbegeleider. Leerlingbegeleiders helpen leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Als uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit om diverse uiteenlopende redenen, kan het prettig zijn om daar eens met iemand over te spreken. En dan is het vaak fijn om iemand te spreken die niet een bekende is van het gezin.

’t Tussenstation kan samen met u of uw kind zoeken naar de oorzaak van ‘het zich niet goed voelen’ en vervolgens oplossingen zoeken hoe dit te veranderen.

Cogmed werkgeheugen training

Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen effectief software-trainingsprogramma die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. Deze training kan onder begeleiding van een coach toegepast worden bij kinderen en volwassenen met concentratieproblemen, ADD, ADHD, ASS, burn-out en niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Cogmed versterkt de concentratie, verbetert de leerprestaties!
Het programma bestaat uit een serie oefeningen, die allemaal specifiek gericht zijn op het verbeteren van het werkgeheugen. Het trainingsprogramma past zich aan het niveau van presteren. Dit programma duurt 5-6 weken, 5 dagen in de week (ongeveer 45 minuten per sessie) en wordt thuis uitgevoerd.
Je wordt daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen kan volgen en dit 1 maal per week telefonisch bespreekt.

Cogmed is vernieuwd en bestaat nu uit twee versies: Cogmed light en Cogmed standard. Bij deze trainingen kan ook nog gekozen worden voor ‘Focus en Create’. Create is wat speelser, omdat er een beloningssysteem aan toe is gevoegd.

 • Cogmed light is voor jongere kinderen en voor mensen met een cognitieve beperking. Hier worden oefeningen aangeboden zonder letters en cijfers in blokken van 15 minuten.
 • Cogmed standard is voor jongeren en volwassenen. Hier worden oefeningen aangeboden met letters en cijfers. Er kan gekozen worden voor blokken van 25 minuten, 35 minuten of 50 minuten.

 Een Cogmed werkgeheugentraining is ook in te zetten bij bedrijven die de prestaties van hun medewerkers willen versterken, maar is ook toepasbaar in de sport en voor mensen op leeftijd die helder willen blijven en hun werkgeheugen willen verbeteren.

 

 • Concentratieproblemen
 • Moeite hebben om met een taak te beginnen
 • Instructies niet kunnen opvolgen
 • Steeds om hulp vragen
 • Druk en onrustig zijn
 • Slecht kunnen plannen
 • Moeite hebben met (begrijpen) lezen/ rekenen

Braingame

BrainGame Brian richt zich op kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Dit computerspel traint behalve het werkgeheugen ook cognitieve flexibiliteit en het remmen van gedrag (responsinhibitie). De training bestaat uit 25 sessies, waarmee het kind dertig tot 45 minuten per keer bezig is. Het kind speelt één sessie op een dag, en bij voorkeur vier sessies in de week, zodat de training binnen zes weken kan worden afgerond. Ook bij BrainGame Brian is begeleiding van een ouder en een getrainde professional gewenst. Beide programma’s kunnen vanuit huis worden gevolgd.

 

 • 8 t/m 12 jaar
 • ADHD
 • ADD
 • werkgeheugen
 • planningsvaardigheden
 • impulscontrole
 • flexibiliteit
t Tussenstation Hart-coherentie training

Hart-coherentie training

Hartcoherentie is een werkwijze waarbij leerlingen ontdekken hoe ze beter geconcentreerd kunnen leren; op welke manier ze het beste leren en zodoende zelfvertrouwen opbouwen en betere resultaten behalen. Hierdoor krijgen ze (nog) meer plezier in het leren, waardoor er een optimistischere houding ontstaat; een beter contact met zichzelf en anderen en afname van stress symptomen (faalangst, slapeloosheid, angststoornissen en depressiviteit) zijn ook effecten die te danken zijn aan Hartcoherentie-training

Hartcoherentie is een methode van zelfsturing van de eigen emoties en de ademhaling via computer-feedback.  Aandacht, waardering en positieve gevoelens zijn essentieel voor helder denken, krachtig leren en verminderen van stress en faalangst in leerprocessen. Hartcoherentie leert kinderen om op tijd negatieve emoties en gevoelens (zoals faalangst, wanhoop of woede) te herkennen, want de computer geeft direct feedback.

Ook wanneer je concentratieproblemen hebt, kun je zien hoe je lichaam reageert op prikkels of afdwalende gedachten. Je wordt aan de computer gekoppeld en gaat vervolgens met je eigen meegenomen werk aan de slag. Zodra je niet of minder coherent bent, leg je je pen neer en moet je eerst zorgen dat je weer coherent wordt. Daarna mag je weer verder met je werk. Kinderen zien hierdoor dat ze zichzelf kunnen regelen en sturen. Vaak na een aantal trainingssessies gaan kinderen het zelf toepassen op school of thuis, wanneer ze aan hun huiswerk zitten.

 

 • Faalangst
 • Leerproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Hoge bloeddruk
 • Stress
 • Slaapproblemen